Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII06 Na temat Teorii widzenia

VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13). Autor odsyłał w nim czytelników do wcześniejszego omówienia książki Strzemińskiego, które ukazało się również w "Przeglądzie Kulturalnym" (1958, nr 13).

DOKUMENTY
1) VIII06 Na temat Teorii widzenia
IV03 Jaremianka

IV03 rękopis wiersza Jaremianka z tomu Próba całości

O Marii Jaremie [nekrolog], "Przegląd Kulturalny" 46/1958, s. 6O Marii Jaremie [nekrolog], "Przegląd Kulturalny" 46/1958, s. 6
IX11 Wystawa Grupy St53

Rękopis artykułu W Łodzi i Stalinogrodzie ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 24, s. 5)

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

VIII02 Gdzie drogowskaz

Maszynopis artykułu Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierającego refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we ?Współczesności? 1962, nr 4. W tej samej teczce zachował się wycinek prasowy z tym artykułem.

VIII04 Henryk Wiciński

Wycinek prasowy z artykułem zatytułowanym Henryk Wiciński ("Kultura" 1963, nr 3). Wypowiedź odnosi się do dwóch wystaw twórczości Wicińskiego. Pierwsza z nich to Wystawa rysunków i scenografii Henryka Wicińskiego otwarta 10 lutego 1958 roku w Galerii Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło.Druga to wystawa Henryk Wiciński, rzeźba, rysunek zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, 12.12.1962 - 01.01.1963.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem