Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

maszynopisy

maszynopisy zachowane w domowym archiwum poety, najczęściej teksty przeznaczone do druku z naniesioną korektą autorską
III36 Poezja SzymborskiejIII36 maszynopis recenzji tomu "Sto pociech" Wisławy Szymborskiej. Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Nowe Książki" (Julian Przyboś, Poezja Szymborskiej, [Rec. Wisława Szymborska, Sto pociech, Wwa 1967], "Nowe Książki" 1968, nr 5, s. 322). Na maszynopis naniesiono nieznaczne korekty.
III21 Obecność poezjiIII21 - maszynopis recenzji tomu poetyckiego Urszuli Kozioł "Lista obecności". Artykuł ukazał się na łamach czasopisma "Nowe Książki" 22/67
III06 Janion o KrasińskimMaszynopis recenzji monografii Marii Janion "Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość" (Warszawa 1962). Recenzja Przybosia ukazała się w "Przeglądzie Kulturalnym" 1962, nr 33, s. 4.
XI12 Dzieła, które cenię najwyżej Maszynopis odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną przez redakcję "Życia Warszawy" Dzieła, które cenię najwyżej ("Życie Warszawy" 1966, nr 237).
XII01 Uciecha

Wiersz Uciecha, dedykowany Ucie, przeznaczony do tomu 22 wiersze. Maszynopis z naniesionymi poprawkami autora.

XII07 Noc majowa

Maszynopis wiersza Noc majowa (z tomu Rzut pionowy). Maszynopis prawdopodobnie powstał w związku z przygotowaniem Wyboru poezji Przybosia (Warszawa 1969).

XII08 Poległy

Wiersz Poległy z tomu Narzędzie ze światła. Maszynopis przygotowany prawdopodobnie w związku w wydaniem Wyboru poezji (Warszawa 1969).

XII18 Światło i pamięć

Maszynopis zatytułowany "Światło i pamięć" zawiera wiersze "Dzień wyznania", "Zachód i wschód", "Próba świtu w brzezinie" oraz "Oczy".

XII11 Uświadomiona konieczność wiosenna

Maszynopis wiersza "Uświadomiona konieczność wiosenna"z naniesionymi poprawkami autora.

XII12 W głąb las

Maszynopis wiersza "W głąb las"

XII14 Wiersz staroroczny

Maszynopis utworu "Wiersz staroroczny".

XII15 Wiosna 1952

Maszynopis wiersza "Wiosna 1952"

XII16 Wstęp do poetyki

Maszynopis wiersza "Wstęp do poetyki"

XIII03 Desperacjonizm czyli kult rozpaczy

Maszynopis artykułu Desperacjonizm czyli kult rozpaczy, opublikowanego w "Miesięczniku Literackim" (9/1968, s. 136-138).

XIII05 Dlaczego poezja ludowa

Maszynopis tekstu Dlaczego poezja ludowa czaruje poetów wyrafinowanych? ("Przegląd Kulturalny" 39/1956, s. 1-2).

znaleziono 77 artykułów - strona 1/6

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem