Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Kobro Katarzyna

Katarzyna Kobro (1898-1951), żona Władysława Strzemińskiego, rzeźbiarka; uczestniczyła w działalności Bloku, Praesensu i a.r. , początkowo zbliżyła się do konstruktywizmu, następnie do suprematyzmu, a 1923?25 rzeźbiła m.in. akty bliskie rozwiązaniom U. Boccioniego i A. Archipenki; od 1925 pracowała nad własną koncepcją rzeźby abstrakcyjnej; tworzyła kompozycje przestrzenne, których kształty były oparte na ścisłych wzajemnych związkach rytmów, wymiarów i podziałów, początkowo stosując układy prostopadłe i regularne łuki, a po 1937 także układy paraboliczno-hiperboliczne; dla zachowania jedności przestrzennej rzeźb malowała je jednolicie bielą lub czystymi kolorami.
I14 [Idea...]

Komentarz do fragmentu francuskojęzycznego maszynopisu, właściwie do końcowego akapitu poświęconego twórczości Katarzyny Kobro (w tekście pomyłkowo wymienionej jako S. Kobro - wprowadzone przez diabła drukarskiego "S" Przyboś poprawił długopisem).

XIV04 Les precourcers de l'art abstrait en PologneMateriały związane z wystawą Les precourcers de l'art abstrait en Pologne (Prekursorzy sztuki abstrakcyjnej w Polsce) zorganizowaną w Paryżu jesienią 1957 r. Poniżej zamieszczamy również przekład szkicu. Tłumaczenia dokonała firma Bartosza Matyska Lingbart z Poznania. ...
znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem