Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Rilke Reiner Maria

Rilke Reiner Maria, ur. 4 XII 1875, Praga, zm. 29 XII 1926, Valmont k. Montreux (Szwajcaria), austriacki poeta, prozaik i eseista; wybitny reprezentant liryki symbolistycznej.
XIV02 Rilke

Przekład "Sonetu XIX" z "Sonetów do Orfeusza" Rilkego, rękopis

VI09 Rilke

Przetłumaczyłem kilka wierszy Rilkego... Rękopis sporządzony przez Danutę Kulę, która najprawdopodobniej przepisała lub przetłumaczyła tekst Juliana Przybosia. W artykule zestawiono poezję Rilkego z twórczością Leśmiana.

XIX09 Śmiej się pan z tego!
Kopia listu, jaki Przyboś skierował prawdopodobnie do redakcji "Nowej Kultury" w związku z artykułem Przyspieszenie autorstwa Krzysztofa Teodora Toepilitza, w którym mylnie przypisano Przybosiowi tłumaczenie poezji Baudelaire'a podczas gdy uwagi krytyka dotyczyły tłumaczeń Rilkego. ...
III37a-b Rilke po polskuMaszynopis i wycinek prasowy z artykułem Juliana Przybosia Rilke po polsku, "Przegląd Kulturalny" 1963 nr 18. Omówienie nowego przekładu Elegii duinejskich Rilkego. ...
znaleziono 4 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem