Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Nad poległym powstańcem

A un insorto caduto oraz Suono, przeł. Luigi Cini. Przekład na język włoski wiersza Nad poległym powstańcem z tomu Póki my żyjemy (1944) oraz wiersza Dźwięk z tomu Najmniej słów (1955). Maszynopis z DAP (XVIII06).

XVIII06 Nad poległym powstańcem   A un insorto caduto, przeł. Luigi Cini. Przekład wiersza Nad poległym powstańcem z tomu Póki my żyjemy (1944) Wiersz Nad poległym powstańcem [A un insorto caduto] pochodzący z wojennego tomu Póki my żyjemy (1944 r.) w przekładzie Luigiego Ciniego. Tłumaczenie z domowego ...
znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem