Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Białoszewski Miron

Miron Białoszewski - polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny. Przyboś recenzował m. in. tomy Białoszewskiego "Obroty rzeczy", "Rachunek zachciankowy" oraz "Było i było".
I02 Nowy poeta

I02. Rękopis szkicu poświęconego poezji Mirona Białoszewskiego Nowy poeta. Tekst stanowiący recenzję tomu Obroty rzeczy (1956) został opublikowany w "Nowej Kulturze" (1956, nr 32, s. 2, 4) oraz przedrukowany w zbiorze Linia i gwar (t. II, s. 171-190).

I09 [Dans la poesie polonaise...]

I09 fragmenty programu sesji poświęconej poezji oraz notatki Juliana Przybosia na temat polskiej poezji współczesnej

XIII08 Idee poetyckie

Maszynopis tekstu Idee poetyckie w powojennej Polsce

VI10 Salamon i Białoszewski

Wycinki z czasopisma "Poezja" z notatką na temat twórczości Jana Salamona oraz z polemicznym artykułem poświęconym twórczości Białoszewskiego. Na wycinkach zamieszczono tytuł czasopisma i numer, w którym ukazały się publikacje.

II38 Program teatruII38 Program Teatru na Tarczyńskiej ...
XIX06 Prośba o zezwolenie
Kopia listu z 10 czerwca 1955 skierowanego do prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk z prośbą o zgodę na powstanie czasopisma poświęconego kulturze i sztuce, zatytułowanego "Rzecz". Uderzająca jest niefrasobliwość, z jaką zredagowano adres urzędu. ...
znaleziono 6 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem