Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Kwiat nieznany

Kwiat nieznany
XX04 Wiosna 66Szkic do wiersza pt. "Wiosna 66", maszynopis. Utwór - ostatecznie zatytułowany Wiosna 66 - został opublikowany w tomie Kwiat nieznany (1968). ...
XX06 Rymowanka czerwcowa  Maszynopis wiersza Rymowanka czerwcowa z naniesionymi poprawkami autora. Wiersz został włączony do tomu Kwiat nieznany (1968). ...
XX07 Kwiat nieznanyMaszynopis wiersza Kwiat nieznany (z tomu pod tym samym tytułem, opublikowanego w 1968) z naniesionymi poprawkami autora. Wersy w druku wyróżnione kursywą w maszynopisie zostały podkreślone. ...
XX15 Blask i cień
Dwie spięte spinaczem kartki zawierają rękopisy-bruliony wierszy: Blask i cień z tomu Kwiat nieznany (dwa autografy) oraz  Druga rymowanka czerwcowa (wiersz prawdopodobnie nie został ukończony ani opublikowany). ...
znaleziono 4 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem