Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Różewicz Tadeusz

Różewicz Tadeusz, ur. 21 X 1921, Radomsko, zm. 24 IV 2014, Wrocław, poeta, dramatopisarz, prozaik, autor "Kartoteki".
II04 Klub Sztuki Nowoczesnej

II04 Klub Sztuki Nowoczesnej. Dokumenty związane z planowanym założeniem Klubu Sztuki Nowoczesnej: brudnopis i czystopis listu kierowanego do Ministerstwa Kultury i Sztuki wraz z listą członków klubu. W liście opisano profil działalności oraz przedsięwzięcia planowane w najbliższym czasie.

I09 [Dans la poesie polonaise...]

I09 fragmenty programu sesji poświęconej poezji oraz notatki Juliana Przybosia na temat polskiej poezji współczesnej

XIII06 Do Tadeusza Różewicza

Maszynopis tekstu Do Tadeusza Różewicza. Zapytanie datowanego 1 czerwca 1963 r.

I48 [poezja]
Notatki dotyczące różnych sposobów definiowania poezji i poetyckości. Wśród przywołanych poglądów dominują cytaty i parafrazy Tadeusza Różewicza. ...
znaleziono 4 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem