Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

wycinki prasowe

wycinki prasowe przechowywane w domowym archiwum poety, najczęściej jego własne artykuły, nierzadko z korektą błędów drukarskich naniesioną na już opublikowanym tekście
XIX03 Mój Belzebub

wycinek prasowy - sprostowanie dotyczące błędów w druku

III22 Obecność poezjiIII22 wycinek prasowy, recenzja tomu poetyckiego "Lista obecności" Urszuli Kozioł, "Nowe Książki" 1967, nr 22, s. 1349-1351.
III35 Poezja SzymborskiejIII35 wycinek prasowy, recenzja tomu "Sto pociech" Wisławy Szymborskiej ("Nowe Książki" 5/68). W archiwum domowym zachował się maszynopis tego tekstu (poz. III204).
XII02 Kierc, Wspanialec

Poświęcony Julianowi Przybosiowi artykuł Bogusława Kierca Wspanialec, opublikowany w "Tygodniku Kulturalnym"

XII04 Dla córeczki

Wycinek prasowy. Wiersz Dla córeczki włączony do tomu Próba calości jako utwór zatytułowany Dwie wiosny. Pierwodruk w "Odrze" (10/1958)

XII13 W Żarnowcu

Wycinek prasowy - artykuł Juliana Przybosia "W Żarnowcu", "Zarzewie" 25/1960, s. 11.

XIII02 Co więc czynić należy

Zachowany wycinek prasowy z artykułem Przybosia Co więc czynić należy?, stanowiącym bezpośrednią reakcję na referat Jana Kotta Rewolucyjność i nowoczesność wygłoszony na sesji Rady Kultury i Sztuki, obradującej w atmosferze XX Zjazdu KPZR.

XIII04 Dlaczego i po co wiersze

Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia Dlaczego i po co wiersze ("Kultura" 1/1967, s. 9).

XIII09 Masowe wierszomówienie

Wycinek prasowy z artykułem Masowe wierszomówienie, opublikowanym w czasopiśmie "Wiatraki" 18/1962, s. 1.

XIII11 Nowatorstwo a nowatorszczyzna

Wycinek prasowy. Artykuł Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo opublikowany na łamach "Życia Literackiego" 41/1967.

XIII13 O malarstwie i liryce

Wycinek prasowy. Artykuł O malarstwie i liryce, "Przegląd Kulturalny" 4/1956, s. 1.

XIII14 O więcej pytań

Wycinek artykułu O więcej pytań opublikowanego w "Życiu Literackim" 31/1958, s. 7.

XIII18 Prowincja żyje

Artykuł Prowincja żyje, "Przegląd Kulturalny" 45/1961, s. 1, 7. Wycinek prasowy.

XIII19 Przeciwko ogólnikom

Artykuł Przeciwko ogólnikom, "Polityka" 50/1958, s. 9.

XIII21 Przykład ludowości poetyckiej

Wycinek prasowy artykułu Przykład ludowości poetyckiej, "Kultura" 5/1965, s. 4, 8.

znaleziono 55 artykułów - strona 1/4

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem