Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Leśmian Bolesław

Bolesław Leśmian (nazwisko pierwotne Lesman, 1877-1937), poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki.
III29 Pisma LeśmianaWycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia Pisma Leśmiana, "Nowa Kultura" 1962 nr 41. Omówienie edycji Bolesława Leśmiana Utwory rozproszone. Listy, zebrał i opracował Jacek Trznadel (Warszawa 1962). ...
XVII08 Słowo o LeśmianieRękopis szkicu Słowo o Leśmianie  wygłoszonego podczas Wiosny Poetyckiej w Kłodzku, opublikowanego w czasopiśmie  "Poezja" 1967, nr 12. ...
znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem