Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

ludowość

wypowiedzi, w których Przyboś porusza tematykę twórczości ludowej, folkloru, wspomina antologię pieśni ludowej "Jabłoneczka", omawia znaczenie poezji "samorodnej" dla rozwoju kultury wysokiej
XIII05 Dlaczego poezja ludowa

Maszynopis tekstu Dlaczego poezja ludowa czaruje poetów wyrafinowanych? ("Przegląd Kulturalny" 39/1956, s. 1-2).

XIII21 Przykład ludowości poetyckiej

Wycinek prasowy artykułu Przykład ludowości poetyckiej, "Kultura" 5/1965, s. 4, 8.

VI07 Gospodarska kolędaPrzepisany ołówkiem tekst Gospodarskiej kolędy, która stanowi fragment "Ludycji wiesnych" z poł. XVI w., odnalezionych i opublikowanych przez Aleksandra Rombowskiego w 1953 r.
I25 [Pieśni ludowe Warmii i Mazur]Kopia maszynopisu. Wyimki z pracy Mariana Sobieskiego Pieśni ludowe Warmii i Mazur (Kraków 1955) - fragmenty pieśni z objaśnieniami. ...
I27 [ludowość]Notatki na temat stylizacji ludowej i ludowości w sztuce. Przyboś wielokrotnie sprzeciwiał się spłyceniu wartości sztuki ludowej i wykorzystywaniu ich w prymitywnej, naśladowczej stylizacji. Uwagi nakreślone na tej kartce były być może wykorzystane w rozmowie o poezji, opublikowanej na łamach "Współczesności" ...
XVI09 Literatura LudowaProśba o zrecenzowanie na łamach "Przeglądu Kulturalnego" czasopisma zatytułowanego "Literatura Ludowa". List datowany 29 września 1958 podpisali: redaktor naczelny Julian Krzyżanowski oraz sekretarz redakcji Stanisław Świnko.   ...
III34 O poezji ludowej
Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia O poezji ludowej, "Życie Literackie" 1952 nr 11. Omówienie książki Stanisława Czernika Poezja chłopów polskich (Warszawa 1951). ...
znaleziono 7 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem