Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Balcerzan Edward

Edward Balcerzan - teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, poeta, prozaik, badacz polskiej poezji, autor wielu prac poświęconych twórczości Juliana Przybosia (m. in. wstępu do tomu "Sytuacje liryczne" wydanego w serii Biblioteki Narodowej).
I53 [judaszowe drzewo]

judaszowe drzewo - przyczynek do nowej metafory?

XII06 [List Edwarda Balcerzana]

List Edwarda Balcerzana do Danuty Kuli. Korespondencja dotyczy monografii Stulecie Przybosia (red. E. Balcerzan, S. Balbus, Poznań 2001).

VI01 Kwiat nieznany wysłać

"Kwiat nieznany" wysłać. Lista osób, do których Przyboś zamierzał wysłać swój tomik poetycki Kwiat nieznany (1968).

znaleziono 3 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem