Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

korespondencja

Tagiem "korespondencja" opatrzono listy prywatne i urzędowe oraz pocztówki i kartki pocztowe adresowane do Juliana Przybosia oraz zachowane w DAP kopie listów wysłanych przez poetę.
XII06 [List Edwarda Balcerzana]

List Edwarda Balcerzana do Danuty Kuli. Korespondencja dotyczy monografii Stulecie Przybosia (red. E. Balcerzan, S. Balbus, Poznań 2001).

II13 Do Libuszy Halasovej

II13 Do Libuszy Halasovej. List Juliana Przybosia do Libuszy Halasowej. Julian Przyboś przyjaźnił się z czeskim poetą - Františkiem Halasem i choć nie tłumaczył nigdy jego wierszy, wysoko cenił jego dokonania (zwłaszcza późniejsze, pozbawione już wpływów Baudelaire'a). Wyrazem tej przyjaźni były wiersze, które Przyboś poświęcił czeskiemu poecie, między innymi przeplatany czeskimi zwrotami liryk W Pradze po latach.

II16 Do Konstantego RégameyList do Constantina (Konstantego) Régameya datowany 6 listopada 1948. Kopia maszynopisu (brudnopis z korektą i kopia czystopisu). Pod głównym tekstem listu zamieszczono personalia i adres odbiorcy - imię zostało zapisane w formie spolszczonej. Korespondencja dotyczy prawdopodobnie książki Constantina Régameya Adam Mickiewicz ...
II17 List od Stanisława NeumertaII17 Stanisław Neumert. List od Stanisława Neumerta skierowany do Juliana Przybosia i do redakcji "Przewodnika Kulturalnego" z prośba o ocenę załączonych wierszy. Przyboś na liście zamieścił notatkę, która stanowi zwięzły szkic odpowiedzi: Szanowny Panie, utwory Pana przeczytałem. Są to próby nie ...
II19 List do brata II19 List do brata. List do brata pisany z wakacji w Juracie w związku z informacją o nagrodzie twórczej przyznanej przez Wojewódzką Radę Narodową w Rzeszowie: Kochany Janie! Dostałeś zapewne kartkę ode mnie z wakacyj, wiesz więc, gdzie jestem. Zamierzam tu wytrwać do ...
II21 Od redakcji WspółczesnościII21 Od redakcji "Współczesności". List od redakcji "Współczesności" z 8 sierpnia 1966 r. podpisany przez kierownika działu plastyki z uzasadnieniem odrzucenia artykułu Przybosia Słówko o języku krytyki malarskiej. ...
II24 List od Jana SalamonaII24 List od Jana Salamona i Joanny Jerzewskiej w sprawie Sensu poetyckiego. Autorzy listu dziękują Przybosiowi za szkice zamieszczone w książce i przesyłają swój artykuł na jej temat. Deklarują: "Artykułu nie wysyłamy do redakcji żadnego z pism, przesyłając go jedynie Panu. ...
II29 Pocztówka od córki JuliiII29 Julia Przyboś. Pocztówka od córki Julii, datowana Wenecja 19.09.1967. Julia pisze: "Uciekam z Włoch z powodu choróbska i klimatu w Perugii. Byłam 3 dni w Rzymie, dziś dzień w Wenecji [?] i potem dalej do Wiednia na dzień i do ...
II32 Pocztówka od DedeciusaII32 Karl Dedecius. Pocztówka od karla Dedeciusa. ...
XVI08 Klub DziennikarzaProśba Klubu Dziennikarza z Kielc (z 5 września 1961 r.) o przyjęcia zaproszenia na spotkanie autorskie. Na odwrocie notatki Przybosia na temat moralności w literaturze. ...
XVI10 Bogusław Kierc
List z 10 stycznia 1968 od Bogusława Kierca na temat planowanego słuchowiska radiowego  z wykorzystaniem wierszy Przybosia (a może i recytacji w wykonaniu autora). ...
XVI11 Bogusław KiercList Bogusława Kierca do Danuty Kuli, datowany 8 października 1973. ...
XVI12 Stanisław ŚwinkoList od Stanisława Świnki z 21 kwietnia 1968. ...
XVI13 Bogusław KiercList od Bogusława Kierca do Danuty Kuli i Uty Przyboś z 15 kwietnia 1971, ...
XIX02 List do "Życia Warszawy"  List do redakcji "Życia Warszawy" (kopia na papierze przebitkowym, oryginał prawdopodobnie został wysłany do redakcji czasopisma, jednak nie został opublikowany i nie wiadomo czy wywołał jakąkolwiek reakcję). Przyboś protestuje przeciwko budowie warsztatów samochodowych na osiedlu, na którym mieszkał. Postuluje aby powstający ...
znaleziono 16 artykułów - strona 1/2

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem