Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Halas František

Libusza i František Halasowie - wybitny tłumacz poezji polskiej na j. czeski i jego żona, przyjaźnili się z Julianem i Danutą Przybosiami.
II13 Do Libuszy Halasovej

II13 Do Libuszy Halasovej. List Juliana Przybosia do Libuszy Halasowej. Julian Przyboś przyjaźnił się z czeskim poetą - Františkiem Halasem i choć nie tłumaczył nigdy jego wierszy, wysoko cenił jego dokonania (zwłaszcza późniejsze, pozbawione już wpływów Baudelaire'a). Wyrazem tej przyjaźni były wiersze, które Przyboś poświęcił czeskiemu poecie, między innymi przeplatany czeskimi zwrotami liryk W Pradze po latach.

znaleziono 1 artykuł

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem