Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Oburącz

wiersz z tomu "Oburącz" (1926)

Perpetuum mobile, A pleines mains, Appel, przeł. Lucienne Rey, "Action Poétique" 1974 nr 61, s. 44-47. Przekład trzech wierszy Przybosia: Perpetuum mobile z tomu Śruby (1925) oraz Oburącz i Odezwa z tomu Oburącz (1926).

znaleziono 1 artykuł

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem