Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII02 Gdzie drogowskaz

VIII02 Gdzie drogowskaz

Maszynopis artykułu Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierającego refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we "Współczesności" 1962, nr 4. Przyboś po raz kolejny definiuje realizm jako odkrywanie nowej prawdy widzenia; podkreśla, że rozwój techniki (m. in. wynalezienie mikroskopu elektronowego) pozwala znaleźć w naturze liczne analogie do sztuki abstrakcyjnej; sprzeciwia się rozumieniu realizmu jako budowania podobieństwa obrazów do przedmiotów powszechnie oglądanych. Na maszynopis Przyboś naniósł korektę autorską. W tej samej teczce zachował się wycinek prasowy z tym artykułem.

DOKUMENTY
1) VIII02 gdzie drogowskaz
V01a-f. Abstrakcja i gotyk

V01a-f. Abstrakcja i gotyk - kopia maszynopisu, s. 1-6. Maszynopis zawiera trzy szkice opublikowane w "Zapiskach bez daty" - "Abstrakcja a gotyk" (w maszynopisie pod tytułem "Abstrakcja i gotyk"), "Pamięć do poezji i pamięć do prozy" oraz "Sicut dii".

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

VIII03 Gdzie drogowskaz

Wycinek prasowy, artykuł Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierający refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we "Współczesności" 1962, nr 4. W tej samej teczce zachował się maszynopis tego artykułu.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem