Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

polityczne

korespondencja związana z systemem, dotycząca obecności partii w życiu kulturalnym, wyborów, polityki
XIII02 Co więc czynić należy

Zachowany wycinek prasowy z artykułem Przybosia Co więc czynić należy?, stanowiącym bezpośrednią reakcję na referat Jana Kotta Rewolucyjność i nowoczesność wygłoszony na sesji Rady Kultury i Sztuki, obradującej w atmosferze XX Zjazdu KPZR.

XIX06 Prośba o zezwolenie
Kopia listu z 10 czerwca 1955 skierowanego do prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk z prośbą o zgodę na powstanie czasopisma poświęconego kulturze i sztuce, zatytułowanego "Rzecz". Uderzająca jest niefrasobliwość, z jaką zredagowano adres urzędu. ...
IX02 Białe gołębie nad Dworem ArtusaRękopis (brudnopis) przemówienia Przybosia na manifestacji antywojennej w Gdańsku, opublikowanego pod tytułem Białe gołębie nad Dworem Artusa w "Literach" 1969, nr 11. ...
XX12a-d Październik 1956Rękopisy i maszynopis wiersza Październik 1956. Trzy wersje rękopisu, na których można śledzić ewolucję utworu, zostały opisane przez Rościsława Skręta w Dodatku krytycznym do Utworów poetyckich Przybosia (t. II, s. 891).Wiersz został opublikowany w "Przeglądzie Kulturalnym" 1956, nr 46. ...
znaleziono 4 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem