Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka VIII

W tej teczce znajdują się maszynopisy i wycinki prasowe z artykułami Juliana Przybosia dotyczącymi sztuk plastycznych. Pisarz starannie gromadził materiały, które łączył wspólny temat. Na teksty opublikowane w prasie starannie nanosił korektę, czasami wprowadzał drobne zmiany odnośnie kompozycji, tytułu, szukał synonimów, poprawiał literówki. Wydaje się, że nie tylko walczył z diabłem drukarskim, ale prawdopodobnie zbierał swoje teksty, aby wydać je w formie książki - tomu poświęconego współczesnemu malarstwu, rzeźbie, grafice. Przyboś nie zdążył zrealizować swojego zamiaru. Ostatni, opublikowany już pośmiertnie artykuł dołożyła do teczki Danuta Kula.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem