Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Kula Danuta

Danuta Kula-Przyboś, żona Juliana Przybosia od 1960 roku (w związku od 1955).
II02 Mieszkanie

II02 Prośba o zamianę mieszkania skierowana przez Danutę Kulę do Przewodniczącego Rady Narodowej w Warszawie. Pismo opatrzono datą 1 grudnia 1969. Prośba nie została zrealizowana, Przybosiowie nie otrzymali niżej położonego czy bardziej wygodnego mieszkania, a poeta ostatnie miesiące życia spędził w domu pracy twórczej w Oborach, w przestronnym, parterowym pokoju.

VI05 Dokumentacja"Dokumentacja do sprawdzenia". Notatki Danuty Kuli dotyczące biografii Juliana Przybosia, zwłaszcza wyjazdów zagranicznych i wakacyjnych oraz przyznanych nagród.
VI09 Rilke

Przetłumaczyłem kilka wierszy Rilkego... Rękopis sporządzony przez Danutę Kulę, która najprawdopodobniej przepisała lub przetłumaczyła tekst Juliana Przybosia. W artykule zestawiono poezję Rilkego z twórczością Leśmiana.

II40 U dentystkiII40 U dentystki. Zapiski z poczekalni u dentystki. Poeta po resekcji dwóch zębów, z ustami pełnymi tamponów, na piśmie informuje o swoim samopoczuciu. Ten dokument to zaproszenie na wieczór literacko-muzyczny, gęsto pokryte odręcznymi notatkami, które poeta prawdopodobnie sporządził w poczekalni stomatologicznej. Z ...
II39 Testament Juliana PrzybosiaII39 Testament Juliana Przybosia. Treść testamentu: Wszystko, co mam i mieć będę (tzn. prawa autorskie), przekazuję mojej Żonie Danucie Kuli-Przybosiowej. Chciałbym, żeby mnie nie grzebano, ale spalono. Prochy rozsiać na wiatr lub do Wisły. Julian Przyboś Warszawa 31 sierpnia 1965   W kraju nie ma, niestety, dotychczas ...
XVI01 Rękopis Danuty Kuli
Rękopis Danuty Kuli o inc. Uważa się, że chłopięce wiersze..., zawierający refleksje na temat twórczości Juliana Przybosia i wspomnienia dotyczące okoliczności powstawania wierszy. ...
XVI11 Bogusław KiercList Bogusława Kierca do Danuty Kuli, datowany 8 października 1973. ...
XVI13 Bogusław KiercList od Bogusława Kierca do Danuty Kuli i Uty Przyboś z 15 kwietnia 1971, ...
XVII04 Historia koloruBrudnopis recenzji książki Marii Rzepińskiej Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego (Kraków 1970), opublikowana w  "Życiu Warszawy" (1970, nr 206). Rozważaniom dotyczącym książki Rzepińskiej towarzyszą kolorowe rysunki, wykonane prawdopodobnie pisakami, według zapewnień Danuty Kuli naszkicowane przez Przybosia podczas pracy nad tekstem ...
XX08 Lilla WenedaMaszynopis wiersza Lilla Weneda z tomu Na znak (1965). ...
XX16 Żar tu płonieinc. Nie wiesz, jaki tu żar płonie. Rękopis odnaleziony przez Danutę Kulę w tomie Poezji wybranych Apollinaire'a. ...
XX17 Allan Kosko, przekładyW teczce nr 20 znajduje się odrębny folder opatrzony kartą tytułową, sporządzoną przez Danutę Kulę. Na karcie tytułowej zamieszczono informację, że tłumaczem jest Allan Kosko, ale włączony do folderu wiersz Notre-Dame de Paris został przetłumaczony przez Paula Eluarda, niektóre utwory opatrzono ...
znaleziono 12 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem