Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

pisma urzędowe

korespondencja urzędowa, pisma urzędowe, pisma oficjalne
II04 Klub Sztuki Nowoczesnej

II04 Klub Sztuki Nowoczesnej. Dokumenty związane z planowanym założeniem Klubu Sztuki Nowoczesnej: brudnopis i czystopis listu kierowanego do Ministerstwa Kultury i Sztuki wraz z listą członków klubu. W liście opisano profil działalności oraz przedsięwzięcia planowane w najbliższym czasie.

II02 Mieszkanie

II02 Prośba o zamianę mieszkania skierowana przez Danutę Kulę do Przewodniczącego Rady Narodowej w Warszawie. Pismo opatrzono datą 1 grudnia 1969. Prośba nie została zrealizowana, Przybosiowie nie otrzymali niżej położonego czy bardziej wygodnego mieszkania, a poeta ostatnie miesiące życia spędził w domu pracy twórczej w Oborach, w przestronnym, parterowym pokoju.

II05 Zebranie

II05 Dzielnicowy Komitet Frontu i Jedności Narodu, zaproszenie na spotkanie z kandydatami na radnych do Stołecznej i Dzielnicowej rady Narodowej.

II09 ZawiadomienieZawiadomienie ze Związku Literatów Polskich z 8 maja 1963 o przyznaniu dwóch miejsc w Domu Pracy Twórczej w Złotych Piaskach w sierpniu 1963 roku. ...
 II15 Honoraria autorskieUpoważnienie dla Związku Autorów, Kompozytorów i Wydawców dotyczące pobierania honorariów autorskich od Wydawnictwa czytelnik, z 5 wrzesnia 1947 r. ...
II18 Nagroda twórczaZawiadomienie z Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie o przyznaniu nagrody twórczej i zaproszenie do udziału w uroczystości wręczenia nagród, zaplanowanej na 22 lipca 1961. Przyboś nie pojechał po odbiór nagrody, ponieważ wraz z rodziną przebywał wówczas na wakacjach ...
II22 Do Komitetu BlokowegoII22 Do Komitetu Blokowego. Rękopis (brudnopis) listu prawd. z 1964 r. Rok wcześniej Przyboś usiłował zapobiec zbudowaniu - jak wówczas przypuszczał - warsztatów samochodowych, kierując w tej sprawie list do "Życia Warszawy" (w DAP zachował się maszynopis listu). Przyboś pisze: Pragnę zwrócić uwagę ...
II26 Do Kierownika PralniII26 Do Kierownika Pralni. Pismo z 23 kwietnia 1963 r. Przyboś zabiega o odszkodowanie za zgubione i zniszczone w pralni koszule. Pisze: "Jak Panu wiadomo, nie zwrócił mi Pan dotychczas odszkodowania za zniszczoną koszulę non iron oddaną do prania jeszcze we ...
II37 Domy pracy twórczejII37 Domy pracy twórczej. Brudnopis listu do Komisji Domów Pracy Twórczej z prośbą o przyznanie miejsca w domach pracy twórczej na przełomie 1970 i 1971 roku, w Zakopanem dla Danuty i Uty, w Oborach dla samego poety. ...
XIX02 List do "Życia Warszawy"  List do redakcji "Życia Warszawy" (kopia na papierze przebitkowym, oryginał prawdopodobnie został wysłany do redakcji czasopisma, jednak nie został opublikowany i nie wiadomo czy wywołał jakąkolwiek reakcję). Przyboś protestuje przeciwko budowie warsztatów samochodowych na osiedlu, na którym mieszkał. Postuluje aby powstający ...
XIX06 Prośba o zezwolenie
Kopia listu z 10 czerwca 1955 skierowanego do prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk z prośbą o zgodę na powstanie czasopisma poświęconego kulturze i sztuce, zatytułowanego "Rzecz". Uderzająca jest niefrasobliwość, z jaką zredagowano adres urzędu. ...
znaleziono 11 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem