Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

polemika

wypowiedzi o charakterze polemicznym, spory, dyskusje, sprostowania, protesty
I11 [Co nowego w malarstwie]

Notatki dotyczące sytuacji polskiego malarstwa współczesnego. Mieszają się tu zapiski polemiczne wobec niezidentyfikowanego artykułu O pustym obszarze w malarstwie (jako autorkę Przyboś wskazuje Guzę) oraz plan (w formie luźnych haseł) odpowiedzi na ankietę Co nowego w plastyce.

XIII06 Do Tadeusza Różewicza

Maszynopis tekstu Do Tadeusza Różewicza. Zapytanie datowanego 1 czerwca 1963 r.

XIII14 O więcej pytań

Wycinek artykułu O więcej pytań opublikowanego w "Życiu Literackim" 31/1958, s. 7.

XIII15 O więcej pytań

Maszynopis artykułu O więcej pytań opublikowanego na łamach "Życia Literackiego" 31/1958, s. 7.

XIII19 Przeciwko ogólnikom

Artykuł Przeciwko ogólnikom, "Polityka" 50/1958, s. 9.

XIII22 Spór, ale nie o Czechowicza

Artykuł Spór, ale nie o Czechowicza, "Nowa Kultura" 42/1955, s. 7.

V04a-m. Jak wyrazić uczucia i emocjeMaszynopis artykułu "Jak wyrazić uczucia i emocje", polemika z Anną Wierzbicką
VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13).

VI10 Salamon i Białoszewski

Wycinki z czasopisma "Poezja" z notatką na temat twórczości Jana Salamona oraz z polemicznym artykułem poświęconym twórczości Białoszewskiego. Na wycinkach zamieszczono tytuł czasopisma i numer, w którym ukazały się publikacje.

I29 [notatki]Notatki na temat artykułu załączonego wycinku prasowym, dotyczącego sztuki współczesnej. Przyboś, polemizując z sądami autora artykułu, po raz kolejny opowiada się za malarstwem, które "wyjdzie z ram" - pisał o tym m. in. w artykułach: O malarstwie i liryce ("Przegląd Kulturalny" ...
XIX04 Nie czytajmy sieczkiKrytyka artykułów Alicji Lisieckiej (w tytule i w poincie tekstu nazwanych "sieczką"). Maszynopis datowany na 2 kwietnia 1965. Tekst ukazał się w "Kulturze" 1965, nr 15. ...
XIX05 W sprawie cytatuKopia listu, który Przyboś prawdopodobnie skierował do redakcji "Twórczości", dotyczącego atrybucji cytatu w artykule J. Pieszczachowicza W stronę Czechowicza ("Twórczość" 1968, nr 2). Przybosiowi nie podoba się zdanie, które - chyba rzeczywiście niesłusznie - przypisał mu Pieszczachowicz. Dając upust swym upodobaniom ...
XIX07 Radość sporu z pytajnikiemKopia listu, jaki Przyboś skierował do redaktora naczelnego "Współczesności" w związku z dyskusją, która toczyła się wówczas na łamach czasopism kulturalnych i literackich (głównie "Przeglądu Kulturalnego" i "Współczesności") na temat wierszy młodych poetów. Przyboś zabrał w tej sprawie głos m in. ...
IX03 Czy sztalugi są przeżytkiemRękopis (brudnopis) wypowiedzi Juliana Przybosia Czy sztalugi są przeżytkiem? opublikowanej w "Polityce" 1969, nr 18. Przyboś odwołał się tu do dyskusji, którą zapoczątkowała Maria Kosińska szeregiem artykułów publikowanych na łamach "Życia Warszawy" (tejże: Kto kupi obraz, "Życie Warszawy" 1969, nr 1, ...
XVII01 Raca - wygięty promieńWycinek z artykułem Juliana Przybosia Raca - wygięty promień, opublikowanym w "Odrodzeniu" (1948, nr 42). Jest to odpowiedź na tekst Pigonia Czy Mickiewicz widział wygięty promień słońca ("Odrodzenie" 1948, nr 39). Na marginesach dopiski i uwagi poety. ...
znaleziono 15 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem