Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

O Projekcie

DOMOWE ARCHIWUM JULIANA PRZYBOSIA

Przygotowanie witryny internetowej DOMOWE ARCHIWUM JULIANA PRZYBOSIA jest elementem projektu Julian Przyboś - edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych 0059/NPRH4/H1b/83/2015, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015-2018.

Projekt zakładał przygotowanie edycji pism rozproszonych Juliana Przybosia oraz zdigitalizowanie, opracowanie i udostępnienie domowego archiwum poety. Tom Pisma rozproszone, red. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Jerzy Borowczyk, konsultacje naukowe Edward Balcerzan, współpraca redakcyjna Daria Lekowska ukazał się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM (Poznań 2019). Dokumenty przechowywane w domowym archiwum zostały skatalogowane, opracowane i zamieszczone w niniejszym serwisie. W sposób szczególny wyeksponowano odnalezione w archiwum utwory tłumaczone, które zostały wyodrębnione z DAP i ukazane w kontekście innych, wcześniej publikowanych przekładów.

 

Wykonawcy projektu:

dr hab. prof. UAM Agnieszka Kwiatkowska - kierowniczka projektu

prof. dr hab. Edward Balcerzan

dr hab. prof. UAM Joanna Grądziel-Wójcik

dr hab. prof. UAM Jerzy Borowczyk

dr Paweł Marciniak

dr Małgorzata Rygielska

mgr Zuzanna Kozłowska

mgr Daria Lekowska

lic. Iga Skrzypczak

 

Redaktorki witryny DOMOWE ARCHIWUM JULIANA PRZYBOSIA:

Agnieszka Kwiatkowska

Joanna Grądziel-Wójcik

Małgorzata Rygielska

 

Recenzentem wydawniczym tomu Pisma rozproszone oraz witryny Domowe Archiwum Juliana Przybosia był dr hab prof. UJ Jarosław Fazan

ISBN witryny DOMOWE ARCHIWUM JULIANA PRZYBOSIA: ISBN 978-83-939494-8-9

 

Redaktorki serwisu Domowe Archiwum Juliana Przybosia dołożyły wszelkich starań, aby skontaktować się z właścicielami praw autorskich dotyczących treści publikowanych w witrynie i pozyskać ich zgodę na opublikowanie zamieszczonych tutaj utworów (m. in. korespondencji oraz przekładów poezji Juliana Przybosia). Nie udało nam się jednak dotrzeć do wszystkich spadkobierców praw autorskich przekładów wierszy Przybosia. Ze względu na to, że prezentowany materiał ma charakter dydaktyczno-badawczy, zdecydowałyśmy się zamieścić na stronie zarówno teksty odnalezione w domowym archiwum poety, jak i fragmenty publikowanych wcześniej utworów, stanowiących kontekst do archiwalnych dokumentów. Jeśli ktoś uważałby, że jego prawa autorskie zostały przez nas naruszone, bardzo prosimy o kontakt.

Agnieszka Kwiatkowska

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem