Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

ankiety

Ankiety, w których brał udział Julian Przyboś (często przeprowadzane w formie korespondencyjnej).
XI12 Dzieła, które cenię najwyżej Maszynopis odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną przez redakcję "Życia Warszawy" Dzieła, które cenię najwyżej ("Życie Warszawy" 1966, nr 237).
Dzieła, które cenię najwyżej, "Życie Warszawy" 237/1966Dzieła, które cenię najwyżej, "Życie Warszawy" 237/1966. Wyliczenie największych osiągnięć powojennej Polski w różnych dziedzinach sztuki.
I11 [Co nowego w malarstwie]

Notatki dotyczące sytuacji polskiego malarstwa współczesnego. Mieszają się tu zapiski polemiczne wobec niezidentyfikowanego artykułu O pustym obszarze w malarstwie (jako autorkę Przyboś wskazuje Guzę) oraz plan (w formie luźnych haseł) odpowiedzi na ankietę Co nowego w plastyce.

I16 [Co nowego w malarstwie polskim]

Brudnopis odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim?

II20 Odpowiedź na ankietę II20 Odpowiedź na ankietę. Książki, bez których nie wyobrażam sobie współczesności. Odpowiedź Przybosia na ankietę rozpisaną przez redakcję "Życia Literackiego" w 1961 roku. Redakcja odesłała maszynopis poety, ponieważ ankieta się nie udała, do redakcji wpłynęły tylko trzy odpowiedzi. Przybosia poinformował o ...
znaleziono 5 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem