Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

cytaty

Cytaty wynotowane przez poetę z różnych tekstów kultury. Zazwyczaj Przyboś przygotowywał się w ten sposób do napisania szkicu lub felietonu - zbierał materiały dotyczące tematu, jaki zamierzał podjąć i notował najcelniejsze sformułowania.
I22 [czym jest poezja]Notatki (przede wszystkim cytaty i parafrazy cudzych myśli) dotyczące różnych sposobów definiowania poezji. ...
I43 [cytaty]
Wybór cytatów z literatury polskiej, pozbawionych komentarza. Na kartce Przyboś wynotował m. in.: zdanie z Księgi Henrykowskiej oraz fragmenty Bogurodzicy, Pieśni Kochanowskiego, Pana Tadeusza, poezji Norwida, Słowackiego, Mazura kajdaniarskiego. ...
I45 [poezja]
Wypisy z literatury greckiej (cytaty i parafrazy, przywołania poglądów) na temat poezji, sztuki, poety. ...
I48 [poezja]
Notatki dotyczące różnych sposobów definiowania poezji i poetyckości. Wśród przywołanych poglądów dominują cytaty i parafrazy Tadeusza Różewicza. ...
I51 [Kasprowicz]
Cytaty z Kołaczkowskiego, Miłosza, Peipera dotyczące twórczości Kasprowicza i relacji między człowiekiem a przyrodą. ...
znaleziono 5 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem