Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Norwid Cyprian

Norwid Cyprian Kamil - imię przybrane przy bierzmowaniu, używane przez N. jako drugie, ur. 24 IX 1821, Głuchy k. Radzymina, zm. 23 V 1883, Paryż, poeta, dramaturg, prozaik, także grafik, rzeźbiarz i malarz.
I43 [cytaty]
Wybór cytatów z literatury polskiej, pozbawionych komentarza. Na kartce Przyboś wynotował m. in.: zdanie z Księgi Henrykowskiej oraz fragmenty Bogurodzicy, Pieśni Kochanowskiego, Pana Tadeusza, poezji Norwida, Słowackiego, Mazura kajdaniarskiego. ...
IV05 Próba NorwidaRękopis artykułu Juliana Przybosia Próba Norwida, który ukazał się w "Twórczości" 1959, nr 4. ...
znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem