Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

nieopublikowane

utwory, które nie zostały opublikowane (najczęściej niedokończone)
I03 [Biała kartka papieru]Rękopis opowiadania o wojennej przygodzie młodego żołnierza Wójcika. Refleksyjny wstęp o charakterze metapoetyckim podejmuje rozważania nad sensem literatury i zasadnością podejmowania prób opisu emocji i wydarzeń. Na ostatniej karcie zamieszczono notatki na temat zjawiska fizycznego (nazwa zjawiska pozostaje nieczytelna) oraz zanotowano ...
VI23 Oda krytyczna

Maszynopis wiersza "Oda krytyczna" z poprawkami autora naniesionymi długopisem.

I24 [rocznica Października]Refleksje na temat zmian, jakie zaszły w poezji w związku z przełomem 1956 roku, spisane z perspektywy czasu w rocznice Października, prawdopodobnie w 1956 r. Tekst nie był publikowany, ma zresztą formę nie w pełni uporządkowanych notatek - prawdopodobnie był to ...
IV10 LustroRękopis wiersza czy raczej zapis pomysłu na wiersz zatytułowany Lustro. Tekst prawdopodobnie nie był publikowany. ...
XVII09 Od wiatraka, do tartakaBrudnopis niedokończonej fraszki. ...
XX14 Wiersz do narysowania
Rękopis-brulion wiersza zatytułowanego Wiersz do narysowania oraz notatki związane z powstawaniem utworu. Nie udało mi się odnaleźć tego wiersza w druku, prawdopodobnie nie został ukończony. ...
znaleziono 6 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem