Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

recenzja

recenzje i wystąpienia krytycznoliterackie Juliana Przybosia
Nowe Książkiartykuły Juliana Przybosia opublikowane na łamach czasopisma "Nowe Książki"
III22 Obecność poezjiIII22 wycinek prasowy, recenzja tomu poetyckiego "Lista obecności" Urszuli Kozioł, "Nowe Książki" 1967, nr 22, s. 1349-1351.
III36 Poezja SzymborskiejIII36 maszynopis recenzji tomu "Sto pociech" Wisławy Szymborskiej. Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Nowe Książki" (Julian Przyboś, Poezja Szymborskiej, [Rec. Wisława Szymborska, Sto pociech, Wwa 1967], "Nowe Książki" 1968, nr 5, s. 322). Na maszynopis naniesiono nieznaczne korekty.
III35 Poezja SzymborskiejIII35 wycinek prasowy, recenzja tomu "Sto pociech" Wisławy Szymborskiej ("Nowe Książki" 5/68). W archiwum domowym zachował się maszynopis tego tekstu (poz. III204).
III21 Obecność poezjiIII21 - maszynopis recenzji tomu poetyckiego Urszuli Kozioł "Lista obecności". Artykuł ukazał się na łamach czasopisma "Nowe Książki" 22/67
Poezja Szymborskiej, "Nowe Książki" 5/68Poezja Szymborskiej, [recenzja tomu "Sto pociech"], "Nowe Książki" 5/68
Obecność poezji, "Nowe Książki" 22/1967Obecność poezji, [recenzja tomu "Lista obecności" Urszuli Kozioł], "Nowe Książki" 22/1967
Szymborska, [rec. tomu "Sól"], "Nowa Kultura" 39/1962
III06 Janion o KrasińskimMaszynopis recenzji monografii Marii Janion "Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość" (Warszawa 1962). Recenzja Przybosia ukazała się w "Przeglądzie Kulturalnym" 1962, nr 33, s. 4.
Janion o Krasińskim, "Przegląd Kulturalny" 1962, nr 33, s. 4.

Recenzja książki Marii Janion Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość (Warszawa 1962), "Przegląd Kulturalny" 1962, nr 33, s. 4. W domowym archiwum zachował się maszynopis tekstu (poz. III06)

I08 Niezwykłe dzieło

I08 Niezwykłe dzieło (rec. pracy S. Ossowskiego U podstaw estetyki)

Niezwykłe dzieło. "Argumenty" 14/1959, s. 7
XIII29 Wprowadzenie do Chorążuka

Wycinek prasowy oraz maszynopis tekstu Wprowadzenie do Chorążuka opublikowanego na łamach "Współczesności" 11/1967, s. 3.

VI08 Hikmet po polskuRękopis recenzji "Paryskich zgadywanek" Nazima Hikmeta (Warszawa 1959), która ukazała się w "Przeglądzie Kulturalnym" w 1960 r. (nr 22).
I58 O zbiorku Jacka Łukasiewicza 
Przekreślony początek recenzji zbioru poezji Jacka Łukaszewicza Twarz siedzącej. Recenzja nie została ukończona. ...
znaleziono 35 artykułów - strona 1/3

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem