Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Kubacki Wacław

Wacław Kubacki (1907-1992), historyk literatury, krytyk lit., pisarz;autor esejów m.in. o współcz. literaturze i teatrze (zbiory "Krytyk i twórca" 1948, "Lata terminowania" 1963, "W wyobraźni" 1964), studia gł. o A. Mickiewiczu i literaturze romant. na tle porównawczym literatury eur. ("Pierwiosnki polskiego romantyzmu" 1949, "Arcydramat Mickiewicza" 1951, "Żeglarz i pielgrzym" 1954, "Poezja i proza" 1966); powieści psychol. "Smutna Wenecja" (1967) i "Koncert na orkiestrę" (1970); dramatów, m.in. o Mickiewiczu "Rzymska wiosna" (powstał 1955).
XVI06 Wacław Kubacki
Nadbitka artykułu Wacława Kubackiego Zwrotki Tassa na weneckich lagunach, opublikowanego  w tomie Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia (Kraków 1961), opatrzona dedykacją autora "Kochanemu Julianowi z uściskiem" i datą 22 lutego 1962. ...
III14 Kubacki eseistaWycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia Kubacki eseista, "Kultura" 1964, nr 19. Recenzja książki Wacława Kubackiego  Lata terminowania (Kraków 1963). Na wycinku Przyboś naniósł drobne korekty. ...
znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem