Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Z Tatr

wiersz z tomu "Równanie serca" 1938
XII10 Niosąc ziemię

"Niosąc ziemię", scenariusz Andrzeja Berebeckiego

On the Road, Notre Dame, From the Tatras, Imperceptibility, przeł. Michael J. Mikoś. Przekład na język angielski wierszy: Drogą z tomu W głąb las (1932), Notre Dame z tomu Równanie serca (1938), Z Tatr z tomu Równanie serca (1938), Niedostrzegalnie z tomu Równanie serca (1938). Polish Literature from 1918 to 2000. An Anthology, Slavica Publishers w Bloomington, Indiana 2008.

znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem