Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Baczyński Krzysztof Kamil

Krzysztof Kamil Baczyński - poeta pokolenia Kolumbów; Przyboś zabierał głos w sprawie obecności poezji Baczyńskiego w programach szkolnych ("Profile" 1971, nr 9), a mottem z jego wiersza opatrzył jeden ze swoich utworów ("Jeszcze o poległym poecie" z tomu "Narzędzie ze światła").
XII08 Poległy

Wiersz Poległy z tomu Narzędzie ze światła. Maszynopis przygotowany prawdopodobnie w związku w wydaniem Wyboru poezji (Warszawa 1969).

znaleziono 1 artykuł

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem