Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Irzykowski Karol

Karol Irzykowski (1873-1944), krytyk literacki i pisarz, jeden z najważniejszych oponentów Przybosia w dwudziestoleciu międzywojennym, po wojnie przywoływany jako autorytet i wzorzec uprawiania krytyki literackiej.
I06 [chce się zawsze poezji...]

Notatki dotyczą modelu poezji w XX wieku oraz nowego rozumienia heroizmu, przewartościowanego w powojennej Europie. Na marginesach dość chaotycznych zapisków pojawiają się nazwiska twórców, których poglądy mogłyby stanowić wsparcie wywodu Przybosia.

znaleziono 1 artykuł

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem