Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia, dziewięć stron.  Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim" (1969, nr 10).

DOKUMENTY
1) VIII01 Co się dzieje z malarstwem
V01a-f. Abstrakcja i gotyk

V01a-f. Abstrakcja i gotyk - kopia maszynopisu, s. 1-6. Maszynopis zawiera trzy szkice opublikowane w "Zapiskach bez daty" - "Abstrakcja a gotyk" (w maszynopisie pod tytułem "Abstrakcja i gotyk"), "Pamięć do poezji i pamięć do prozy" oraz "Sicut dii".

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem