Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Zapiski bez daty

Dokumenty powiązane z "Zapiskami bez daty" - rękopisy, niedokończone szkice, maszynopisy z naniesioną korektą
XV01 DrobiazgXV01 Rękopis szkicu Drobiazg, zamieszczonego w Zapiskach bez daty.
XV02 KamieńXV02 Rękopis szkicu Kamień, zamieszczonego w "Zapiskach bez daty".
XV03 Zapiski bez daty

Szkice: "O interpretacjach", "Mord ptaków", "Kto sprawiedliwy", "Miara krzywdy", "Mit, złudzenie".

V01a-f. Abstrakcja i gotyk

V01a-f. Abstrakcja i gotyk - kopia maszynopisu, s. 1-6. Maszynopis zawiera trzy szkice opublikowane w "Zapiskach bez daty" - "Abstrakcja a gotyk" (w maszynopisie pod tytułem "Abstrakcja i gotyk"), "Pamięć do poezji i pamięć do prozy" oraz "Sicut dii".

VI18 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Światopogląd ściśle poetycki, Słownik, Doraźne i "wieczne".
I20 Słówko o języku krytyki malarskiejKartka maszynopisu z fragmentem szkicu Słówko o języku krytyki malarskiej. Większe fragmenty artykułu znajdują się w teczce IV (poz. IV01), gdzie sąsiadują z maszynopisami szkiców zamieszczonych w Zapiskach bez daty. Stąd przypuszczenie, że Słówko o języku krytyki malarskiej Przyboś zamierzał opublikować ...
XV05 Virtuti militari
Rękopis niedokończonego szkicu Virtuti militari. Zapiski Juliana Przybosia poprzedza kartka, na której Danuta Kula zapisała tytuł szkicu. ...
XV06 Notatki
Zeszyt zatytułowany "Zapiski bez daty". Na okładce zamieszczono adnotację "New York" oraz datę 1965 rok. Z zamieszczonych w zeszycie notatek wynika, że powstawały one w 1964 i 1965 roku. ...
IV01 ArcyludzkieMaszynopis szkicu, prawdopodobnie jednego z Zapisków bez daty. ...
III01 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Abstrakcja i gotyk, Pamięć do poezji i pamięć do prozy oraz Sicut dei. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z tytułami esejów zapisanymi jej charakterem pisma. ...
III02 Zapiski bez datyMaszynopis szkicu O marzeniu, włączonego do Zapisków bez daty. Karta tytułowa sporządzona charakterem pisma Danuty Kuli. ...
III04 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Twarze oraz Nie czytać powieści (bez zakończenia) poprzedzone kartą tytułową, na której pismem Danuty Kuli zapisano tytuły sześciu szkiców. Dalszych kart nie udało się odnaleźć. Wszystkie wymienione na karcie tytułowej szkice znalazły się w tomie Zapiski bez daty. ...
III05 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Wyczerpanie, Gniew, Spotkanie, Żałoba i radość, Zdanie, Żaglowiec, włączonych do Zapisków bez daty, poprzedzonej kartą tytułową, na której charakterem pisma Danuty Kuli zapisano tytuły szkiców. ...
III03 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Światopogląd iście poetycki, Słownik oraz Doraźne i wieczne. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z tytułami esejów zapisanymi jej charakterem pisma. ...
XVII17 IlustracjeFragment rękopisu szkicu Ilustracje, zamieszczonego w Zapiskach bez daty. ...
znaleziono 16 artykułów - strona 1/2

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem