Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Pigoń Stanisław

Pigoń Stanisław, ur. 27 IX 1885, Kombornia k. Krosna, zm. 18 XII 1968, Kraków, historyk literatury, edytor.
I21 [literatura romantyczna]Notatki dotyczące literatury romantycznej (m. in. twórczości Bohdana Zaleskiego i Adama Mickiewicza), sporządzone prawdopodobnie podczas lektury i pracy nad omówieniem Wiązanki historycznoliterackiej Stanisława Pigonia (Warszawa 1969). Recenzja Wiązanki ukazała się w "Życiu Warszawy" (1970, nr 28) i powtarzają się w niej ...
I28 [niewstrzymany dech rogu]Refleksje dotyczące fragmentu Pana Tadeusza. Szerzej tę kwestię Przyboś omówił w szkicu Rogowej arcydzieło sztuki  ("Twórczość" 1964, nr 8), gdzie rozważa różne wersje tego fragmentu Mickiewiczowskiego poematu, przywołując m. in. ustalenia Pigonia. W incipicie notatki "Stanisław Pigoń nie uznaje tej poprawki ...
XVII01 Raca - wygięty promieńWycinek z artykułem Juliana Przybosia Raca - wygięty promień, opublikowanym w "Odrodzeniu" (1948, nr 42). Jest to odpowiedź na tekst Pigonia Czy Mickiewicz widział wygięty promień słońca ("Odrodzenie" 1948, nr 39). Na marginesach dopiski i uwagi poety. ...
znaleziono 3 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem