Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Jarema Maria

Maria Jarema (Jaremianka) (1908-1958), rzeźbiarka, malarka, scenografka; 1929?35 studiowała w ASP w Krakowie (u X. Dunikowskiego); członkini Grupy Krakowskiej, a po II wojnie świat. Grupy Plastyków Nowoczesnych; początkowo zajmowała się gł. twórczością rzeźbiarską, w której przeszła od swoistego ekspresjonizmu do aluzyjnych kompozycji abstrakcyjnych; jej malarstwo rozwijało się od tematyki figuralnej, w której pojawiały się elementy ekspresjonistyczne i surrealistycznej, do sztuki abstrakcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu ruchu i światła.
II04 Klub Sztuki Nowoczesnej

II04 Klub Sztuki Nowoczesnej. Dokumenty związane z planowanym założeniem Klubu Sztuki Nowoczesnej: brudnopis i czystopis listu kierowanego do Ministerstwa Kultury i Sztuki wraz z listą członków klubu. W liście opisano profil działalności oraz przedsięwzięcia planowane w najbliższym czasie.

IV03 Jaremianka

IV03 rękopis wiersza Jaremianka z tomu Próba całości

O Marii Jaremie [nekrolog], "Przegląd Kulturalny" 46/1958, s. 6O Marii Jaremie [nekrolog], "Przegląd Kulturalny" 46/1958, s. 6
XIX06 Prośba o zezwolenie
Kopia listu z 10 czerwca 1955 skierowanego do prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk z prośbą o zgodę na powstanie czasopisma poświęconego kulturze i sztuce, zatytułowanego "Rzecz". Uderzająca jest niefrasobliwość, z jaką zredagowano adres urzędu. ...
znaleziono 4 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem