Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

krytyka

wypowiedzi Przybosia o charakterze krytycznoliterackim oraz związane z krytyką sztuki
II21 Od redakcji WspółczesnościII21 Od redakcji "Współczesności". List od redakcji "Współczesności" z 8 sierpnia 1966 r. podpisany przez kierownika działu plastyki z uzasadnieniem odrzucenia artykułu Przybosia Słówko o języku krytyki malarskiej. ...
I20 Słówko o języku krytyki malarskiejKartka maszynopisu z fragmentem szkicu Słówko o języku krytyki malarskiej. Większe fragmenty artykułu znajdują się w teczce IV (poz. IV01), gdzie sąsiadują z maszynopisami szkiców zamieszczonych w Zapiskach bez daty. Stąd przypuszczenie, że Słówko o języku krytyki malarskiej Przyboś zamierzał opublikować ...
znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem