Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Mickiewicz Adam

Adam Mickiewicz, ur. 24 XII 1798, Nowogródek lub Zaosie k. Nowogródka, zm. 26 XI 1855, Stambuł, poeta, już przez współczesnych uznawany za największego poetę polskiego romantyzmu.
VI04 Dłuższe erraty niż poematy

Notatka dotycząca błędu drukarskiego w trzecim wydaniu "Czytając Mickiewicza" (1965).

I21 [literatura romantyczna]Notatki dotyczące literatury romantycznej (m. in. twórczości Bohdana Zaleskiego i Adama Mickiewicza), sporządzone prawdopodobnie podczas lektury i pracy nad omówieniem Wiązanki historycznoliterackiej Stanisława Pigonia (Warszawa 1969). Recenzja Wiązanki ukazała się w "Życiu Warszawy" (1970, nr 28) i powtarzają się w niej ...
I28 [niewstrzymany dech rogu]Refleksje dotyczące fragmentu Pana Tadeusza. Szerzej tę kwestię Przyboś omówił w szkicu Rogowej arcydzieło sztuki  ("Twórczość" 1964, nr 8), gdzie rozważa różne wersje tego fragmentu Mickiewiczowskiego poematu, przywołując m. in. ustalenia Pigonia. W incipicie notatki "Stanisław Pigoń nie uznaje tej poprawki ...
III08 Borowy o MickiewiczuWycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia, Borowy o Mickiewiczu [Rec. Wacław Borowy, O poezji Mickiewicza, t.1-2, Lublin 1958], "Przegląd Kulturalny" 1958, nr 47. Na wycinek nie naniesiono żadnych uwag czy korekt. ...
III16 Moja przygoda literackaMaszynopis artykułów Moja przygoda literacka oraz O Maryli Wolskiej z naniesionymi poprawkami autora. Są to omówienia książek Artura Sandauera Zapiski z martwego miasta (Warszawa 1963) oraz Stanisława Sierotwińskiego Maryla Wolska (Wrocław 1963). Obie recenzje ukazały się w "Kulturze" 1963, kolejno w ...
III23 O Maryli WolskiejWycinek prasowy z artykułem Przybosia O Maryli Wolskiej, opublikowany w "Kulturze" 1963 nr 18. Maszynopis tego artykułu znajduje się w DAP, poz. III16. ...
III24 O strachach i o MaryliWycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia O strachach i o Maryli, "Życie Literackie" 1955, nr 30. ...
XVII01 Raca - wygięty promieńWycinek z artykułem Juliana Przybosia Raca - wygięty promień, opublikowanym w "Odrodzeniu" (1948, nr 42). Jest to odpowiedź na tekst Pigonia Czy Mickiewicz widział wygięty promień słońca ("Odrodzenie" 1948, nr 39). Na marginesach dopiski i uwagi poety. ...
znaleziono 8 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem