Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

po niemiecku

Przekłady wierszy Juliana Przybosia na język niemiecki.
XX18 Wieczór, przeł. E. FischerMaszynopis wiersza Wieczór (z tomu Sponad) w przekładzie E. Fischera na j. niemiecki. Na tekst Przyboś naniósł liczne uwagi i sugestie. ...

Der Abend, przeł. Edwin Fischer. Przekład na język niemiecki wiersza Wieczór z tomu Sponad (1930). Maszynopis z DAP XX18

Pfad, Gleichung des Herzens, Ohne Frühling przeł. K. Dedecius w: Karl Dedecius, Lebenslauf aus büchern und blättern, Frankfurt am Main, Shurkamp 1990, s. 100-103, s. 91-100 [nota biograficzna]. Przekład na język niemiecki wierszy: Ścieżka z tomu W głąb las (1935), Równanie serca z tomu Równanie serca (1938), Bez wiosny z planowanego tomu 22 wiersze.

Julian Przyboś, Poesie und Poetik. Heraugegeben und aus dem Polnischen übertragen von Karl Dedecius, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1990.

Karl Dedecius, Polnische Profile, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1975, s. 147-194 [Versuch der Ganzheit Julian Przyboś und der poetische Sinn].

Am Scheitel des Weges, przeł. Karl Dedecius, w: Polnische Gedichte des 20. Jahrhunderts. Herausgegeben und übersetzt von Karl Dedecius, Frankfurt am Main und Liepzig,  Insel Verlag 2008, s. 198. Przekład wiersza U szczytu drogi z tomu Póki my żyjemy (1944).

Ann Gipfel des Weges, przeł. Karl Dedecius, w: Sto wierszy polskich. Hundert polnische Gedichte, w wyborze i tłumaczeniu Karla Dedeciusa, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1989, s. 158. Przekład wiersza U szczytu drogi z tomu Póki my żyjemy (1944).

Mainacht, przeł. Karl Dedecius, w: Lekcja ciszy.  Liryka polska. Lektion der Stille. Polnische Lyrik, wybór, przekład i wstęp Karl Dedecius, oprac. Krzysztof A. Kuczyński, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2003, s. 20-21. Przekład wiersza Noc majowa z tomu Rzut pionowy (1952).

Abfahrt, przeł. Karl Dedecius, w: Die Dichter Polens. Hundert Autoren vom Mittelalter bis heute ein brevier von Karl Dedecius mit porträtzeichnungen von Eryk Lipiński, Suhrkamp Verlag 1982. Przekład wiersza Odjazd z tomu W głąb las (1935). Lirykowi towarzyszy nota biograficzna autorstwa Kazimierza Wyki oraz karykaturalny portret Przybosia narysowany przez Eryka Lipińskiego.

znaleziono 9 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem