Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

metafora

Tag "metafora" odsyła do dokumentów, haseł i artykułów, w których Przyboś objaśnia swoja teorię metafory oraz do utworów poetyckich, w których metafory odgrywają istotną rolę. Zbiór dokumentów ma zobrazować szczególny charakter metafory, która w poezji Przybosia zawsze pozostaje zakorzeniona w rzeczywistości (w zmysłowym doświadczeniu).
I53 [judaszowe drzewo]

judaszowe drzewo - przyczynek do nowej metafory?

I04 [Bibliografia - rzecz pożyteczna...]Niewielka kartka zapisana została notatkami pozornie bez większej wartości literackiej - oderwane myśli, pojedyncze zdania, fragmenty dialogu, frazy służące ćwiczeniu dykcji. Różne kolory tuszu, różne długopisy sugerują, że kartka była używana kilkakrotnie, a Przyboś skreślał starsze zapiski, aby użyć jej ponownie.
I10 [definicje metafory]

Odręczne notatki dotyczące różnego pojmowania metafory. Przyboś zebrał różne definicje metafory i znaczeń metaforycznych, m. in. Paula Valéry'ego, Marii Dąbrowskiej, Parmenidesa i Ezopa.

I55 [metafora]
Notatki dotyczące teorii metafory. Zapiski Przyboś sporządził na papierze opatrzonym nagłówkiem "przewodniczący Komitetu do Spraw Radiofonii POLSKIE RADIO Włodzimierz Sokorski". ...
IV06 O metaforzeRękopis artykułu Juliana Przybosia O metaforze, który ukazał się w "Twórczości" 1959, nr 3. ...
XVII12 Notatki, rysunkiNieuporządkowane notatki, oderwane spostrzeżenie, projekty metafor oraz kilka rysunków (głównie sylwetki kobiece) ...
znaleziono 6 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem