Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

sztuka

Artykuły Juliana Przybosia poświęcone zagadnieniom z zakresu sztuk plastycznych, przede wszystkim malarstwa, rzeźby i architektury.
Jaka będzie sztuka przyszłości, "Nowa Kultura" 45/1961
IV03 Jaremianka

IV03 rękopis wiersza Jaremianka z tomu Próba całości

O Marii Jaremie [nekrolog], "Przegląd Kulturalny" 46/1958, s. 6O Marii Jaremie [nekrolog], "Przegląd Kulturalny" 46/1958, s. 6
IX11 Wystawa Grupy St53

Rękopis artykułu W Łodzi i Stalinogrodzie ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 24, s. 5)

I14 [Idea...]

Komentarz do fragmentu francuskojęzycznego maszynopisu, właściwie do końcowego akapitu poświęconego twórczości Katarzyny Kobro (w tekście pomyłkowo wymienionej jako S. Kobro - wprowadzone przez diabła drukarskiego "S" Przyboś poprawił długopisem).

I16 [Co nowego w malarstwie polskim]

Brudnopis odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim?

XII17 Jaka będzie sztuka przyszłości

Jaka będzie sztuka przyszłości - rękopis tekstu opublikowanego na łamach "Nowej Kultury" (1961)

XIII24 Sztuka to doskonała praca

Artykuł Sztuka to doskonała praca, "Kultura" 40/1966, s. 1, 6.

XIII25 Sztuka to doskonała praca

Maszynopis tekstu Sztuka to doskonała praca, opublikowanego na łamach "Kultury" 40/1966, s. 1, 6.

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

VIII02 Gdzie drogowskaz

Maszynopis artykułu Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierającego refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we ?Współczesności? 1962, nr 4. W tej samej teczce zachował się wycinek prasowy z tym artykułem.

VIII03 Gdzie drogowskaz

Wycinek prasowy, artykuł Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierający refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we "Współczesności" 1962, nr 4. W tej samej teczce zachował się maszynopis tego artykułu.

VIII04 Henryk Wiciński

Wycinek prasowy z artykułem zatytułowanym Henryk Wiciński ("Kultura" 1963, nr 3). Wypowiedź odnosi się do dwóch wystaw twórczości Wicińskiego. Pierwsza z nich to Wystawa rysunków i scenografii Henryka Wicińskiego otwarta 10 lutego 1958 roku w Galerii Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło.Druga to wystawa Henryk Wiciński, rzeźba, rysunek zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, 12.12.1962 - 01.01.1963.

VIII05 Materii pomieszanie

Wycinek prasowy z artykułem Materii pomieszanie, "Nowa Kultura" 1958, nr 26. Na zachowanym wycinku autor starannie naniósł drobną korektę długopisem.

VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13).

znaleziono 37 artykułów - strona 1/3

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem