Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

rękopis

Artykuły, wiersze, notatki - rękopisy zachowane w DAP
I04 [Bibliografia - rzecz pożyteczna...]Niewielka kartka zapisana została notatkami pozornie bez większej wartości literackiej - oderwane myśli, pojedyncze zdania, fragmenty dialogu, frazy służące ćwiczeniu dykcji. Różne kolory tuszu, różne długopisy sugerują, że kartka była używana kilkakrotnie, a Przyboś skreślał starsze zapiski, aby użyć jej ponownie.
I03 [Biała kartka papieru]Rękopis opowiadania o wojennej przygodzie młodego żołnierza Wójcika. Refleksyjny wstęp o charakterze metapoetyckim podejmuje rozważania nad sensem literatury i zasadnością podejmowania prób opisu emocji i wydarzeń. Na ostatniej karcie zamieszczono notatki na temat zjawiska fizycznego (nazwa zjawiska pozostaje nieczytelna) oraz zanotowano ...
I02 Nowy poeta

I02. Rękopis szkicu poświęconego poezji Mirona Białoszewskiego Nowy poeta. Tekst stanowiący recenzję tomu Obroty rzeczy (1956) został opublikowany w "Nowej Kulturze" (1956, nr 32, s. 2, 4) oraz przedrukowany w zbiorze Linia i gwar (t. II, s. 171-190).

IV03 Jaremianka

IV03 rękopis wiersza Jaremianka z tomu Próba całości

IX11 Wystawa Grupy St53

Rękopis artykułu W Łodzi i Stalinogrodzie ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 24, s. 5)

I07 Ciąg dalszy

rękopis wiersza Ciąg dalszy z tomu Na znak

I08 Niezwykłe dzieło

I08 Niezwykłe dzieło (rec. pracy S. Ossowskiego U podstaw estetyki)

I16 [Co nowego w malarstwie polskim]

Brudnopis odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim?

XII17 Jaka będzie sztuka przyszłości

Jaka będzie sztuka przyszłości - rękopis tekstu opublikowanego na łamach "Nowej Kultury" (1961)

XV02 KamieńXV02 Rękopis szkicu Kamień, zamieszczonego w "Zapiskach bez daty".
XV03 Zapiski bez daty

Szkice: "O interpretacjach", "Mord ptaków", "Kto sprawiedliwy", "Miara krzywdy", "Mit, złudzenie".

X01 Liryka jugosłowiańskaRękopis artykułu "Liryka jugosłowiańska", opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" (1961, nr 18). Jest to recenzja książki: Tanasije Madenović, Novak Simić, Drago Szega, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960.
X02 Mój RzeszówRękopis artykułu "Mój Rzeszów", opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" (1961, nr 27).
X03 Zjazd pisarzy w RzeszowieRękopis artykułu Zjazd pisarzy w Rzeszowie, opublikowanego we "Współczesności" (1961, nr 19).
X04 Sens poetyckiRękopis artykułu "Sens poetycki" opublikowanego w "Nowej Kulturze"(1961, nr 21) i przedrukowanego w zbiorze Sens poetycki.
znaleziono 59 artykułów - strona 1/4

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem