Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Szymborska Wisława

Szymborska Wisława, ur. 2 VII 1923, Kórnik k. Poznania, zm. 1 II 2012, Kraków, poetka, autorka m. in. "Wołania do Yeti" i "Chwili".
III36 Poezja SzymborskiejIII36 maszynopis recenzji tomu "Sto pociech" Wisławy Szymborskiej. Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Nowe Książki" (Julian Przyboś, Poezja Szymborskiej, [Rec. Wisława Szymborska, Sto pociech, Wwa 1967], "Nowe Książki" 1968, nr 5, s. 322). Na maszynopis naniesiono nieznaczne korekty.
III35 Poezja SzymborskiejIII35 wycinek prasowy, recenzja tomu "Sto pociech" Wisławy Szymborskiej ("Nowe Książki" 5/68). W archiwum domowym zachował się maszynopis tego tekstu (poz. III204).
Poezja Szymborskiej, "Nowe Książki" 5/68Poezja Szymborskiej, [recenzja tomu "Sto pociech"], "Nowe Książki" 5/68
Szymborska, [rec. tomu "Sól"], "Nowa Kultura" 39/1962
VI01 Kwiat nieznany wysłać

"Kwiat nieznany" wysłać. Lista osób, do których Przyboś zamierzał wysłać swój tomik poetycki Kwiat nieznany (1968).

znaleziono 5 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem