Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Motyl

Dokumenty powiązane z wierszem "Motyl" z tomu "Kwiat nieznany". Wiersz powstał - jak podaje R. Skręt - przed grudniem 1965, w czasie pobytu poety w Jugosławii lub niedługo potem.
I53 [judaszowe drzewo]

judaszowe drzewo - przyczynek do nowej metafory?

VI11 MotylMaszynopis wiersza ze zmianami naniesionymi przez autora. Wiersz został opublikowany w czasopiśmie "Poezja" (1965, nr 1) i włączony do tomu "Kwiat nieznany" (1968).
VI12 Motyl, Na morzu

Wycinek z czasopisma "Poezja" (1965, nr 1), w którym opublikowano te dwa wiersze. Na wycinku zanotowano tytuł i numer czasopisma.

znaleziono 3 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem