Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

wywiad

wywiady (także korespondencyjne), których udzielił Julian Przyboś - wycinki zachowane w DAP
XIII30 Wywiad

Wywiad korespondencyjny Chaos i rygor, "Nowe Ksiażki" 5/1970, s. 257-261.

XI07 Pracujące słowaWycinek prasowy. Julian Przyboś, Pracujące słowa, rozmowę przeprowadził Krzysztof Gąsiorowski, "Współczesność" 1968, nr 20. ...
XI08 O poezji, malarstwie i krytyce  Wycinek prasowy. Wywiad z Julianem Przybosiem O poezji, malarstwie i krytyce, "Kultura" 1965, nr 47. Odpowiedzi Przybosia zostały tak zredagowane, że zawierają się w nich pytania, których w czasopiśmie nie opublikowano. Wywiad został przeprowadzony dla redakcji "Kultury", nazwisko rozmówcy nie zostało ...
XVII11 Co poeta robi?Notatki wykorzystane w wywiadzie Pracujące słowa przeprowadzonym przez Krzysztofa Gąsiorowskiego ("Współczesność" 1968, nr 20) ...
znaleziono 4 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem