Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

tradycja

Wypowiedzi podejmujące problem tradycji - jakie teksty kultury i dorobek jakich twórców wskazuje Przyboś jako szczególnie istotny dla współczesnej kultury?
XIII11 Nowatorstwo a nowatorszczyzna

Wycinek prasowy. Artykuł Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo opublikowany na łamach "Życia Literackiego" 41/1967.

XIII12 Nowatorstwo a nowatorszczyzna

Maszynopis artykułu Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo, który ukazał się na łamach "Życia Literackiego" 41/1967, s. 5.

XIII26 Tradycja czy nowatorstwo

Maszynopis artykułu Tradycja czy nowatorstwo? opublikowanego na łamach "Poezji" 12/1966, s. 91-95.

IX08 Nawiązujmy do tradycjiRękopis jednej z części artykułu Juliana Przybosia W Łodzi i Stalinogrodzie opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" 1956 nr 24. ...
XVII05 Klasycyzm
Notatki Przybosia dotyczące klasycyzmu, prawdopodobnie przygotowanie do pisania artykułu Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo ("Życie Literackie" 1967, nr 41) ...
XVII07 TradycjaFragmenty brudnopisu szkicu Tradycja, rzecz osobista (zamieszczonego w Zapiskach bez daty) oraz przekreślony rękopis przekładu wiersza P. Stefanowa Architektura. ...
znaleziono 6 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem