Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Jugosławia

Wypowiedzi związane z Jugosławią, jej kulturą i literaturą oraz podróżami poety po tym -nieistniejącym już dziś - kraju.
XIII07 Góry i pieśń

Kopia trzystronicowego artykułu, poświęconego poezji jugosłowiańskiej.

X01 Liryka jugosłowiańskaRękopis artykułu "Liryka jugosłowiańska", opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" (1961, nr 18). Jest to recenzja książki: Tanasije Madenović, Novak Simić, Drago Szega, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960.
XVI15 PolaMaszynopis szkicu, który ukazał się pod tytułem Pola. (Z podróży przez Węgry i Jugosławię) w "Argumentach" 1960, nr 32. ...
znaleziono 3 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem