Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Peiper Tadeusz

Tadeusz Peipier - poeta, teoretyk i założyciel grupy Awangarda Krakowska, redaktor czasopisma "Zwrotnica"
I06 [chce się zawsze poezji...]

Notatki dotyczą modelu poezji w XX wieku oraz nowego rozumienia heroizmu, przewartościowanego w powojennej Europie. Na marginesach dość chaotycznych zapisków pojawiają się nazwiska twórców, których poglądy mogłyby stanowić wsparcie wywodu Przybosia.

XIII08 Idee poetyckie

Maszynopis tekstu Idee poetyckie w powojennej Polsce

V03 Poemat satyryczny Peipera

fragment artykułu "Poemat satyryczny Peipera", opublikowanego w "Poezji" 1966, nr. 5, maszynopis

VI15 Poemat satyryczny PeiperaArtykuł Przybosia "Poemat satyryczny Peipera", poświęcony "Kronice dnia", opublikowany w "Poezji" 1966, nr 5
I51 [Kasprowicz]
Cytaty z Kołaczkowskiego, Miłosza, Peipera dotyczące twórczości Kasprowicza i relacji między człowiekiem a przyrodą. ...
III17 Monografia o PeiperzeWycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia Monografia o Peiperze, "Nowe Książki" 1968, nr 23. Omówienie książki Stanisława Jaworskiego U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk (Kraków 1968). ...
III31a-b Poemat satyryczny PeiperaDwie kopie maszynopisu artykułu Poemat satyryczny Peipera - na jednym z egzemplarzy naniesione zostały odręcznie poprawki autora. Omówienie Kroniki dnia ukazało się pod tytułem Poemat satyryczny Peipera w "Poezji" 1966 nr 5. ...
XX01 Przypomnienie Lecha Piwowara  Przypomniany uczeń Peipera - maszynopis artykułu poświęconego Wierszom wybranym Lecha Piwowara, opublikowanego w "Przeglądzie Kulturalnym" (1961, nr 23). Maszynopis zatytułowany jest Przypomniany uczeń Peipera, ostatecznie artykuł opublikowano jako Przypomnienie Lecha Piwowara. ...
znaleziono 8 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem