Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Dodatek

Pisma rozproszone Juliana Przybosia ukazały się jesienią 2019 w Wydawnictwie Naukowym UAM w ramach niniejszego projektu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w tomie znalazły się wszystkie artykuły Przybosia, opublikowane w prasie i nieprzedrukowane później w żadnej z jego książek. Niestety, z powodu niedopatrzenia w przygotowanej edycji zabrakło ważnego artykułu poświęconego poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Zamieszczamy go tutaj w opracowaniu krytycznym przygotowanym według zasad przyjętych w Pismach rozproszonych. Mamy nadzieję, że zlikwidujemy ten brak w drugim wydaniu redagowanego przez nas tomu.

"Przegląd Kulturalny" 1960 nr 51. Krytyczne omówienie poezji Jarosława Marka Rynkiewicza, szczególnie tomu Człowiek z głową jastrzębia (1960).  ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem