Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

młoda poezja

Wypowiedzi dotyczące debiutów poetyckich, twórczości początkujących poetów, często powiązane ze sporem o wartość tzw. "młodej poezji".
XIII11 Nowatorstwo a nowatorszczyzna

Wycinek prasowy. Artykuł Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo opublikowany na łamach "Życia Literackiego" 41/1967.

XIII12 Nowatorstwo a nowatorszczyzna

Maszynopis artykułu Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo, który ukazał się na łamach "Życia Literackiego" 41/1967, s. 5.

XVI12 Stanisław ŚwinkoList od Stanisława Świnki z 21 kwietnia 1968. ...
XIX07 Radość sporu z pytajnikiemKopia listu, jaki Przyboś skierował do redaktora naczelnego "Współczesności" w związku z dyskusją, która toczyła się wówczas na łamach czasopism kulturalnych i literackich (głównie "Przeglądu Kulturalnego" i "Współczesności") na temat wierszy młodych poetów. Przyboś zabrał w tej sprawie głos m in. ...
III15 List do młodego poetyWycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia List do młodego poety, "Przegląd Kulturalny" 1960, nr 51. Na wycinku Przyboś naniósł drobne korekty. ...
znaleziono 5 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem