Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Katalog

DOMOWE ARCHIWUM JULIANA PRZYBOSIA - NOTA EDYTORSKA I KATALOG

Struktura Domowego Archiwum Juliana Przybosia (dalej DAP) odzwierciedla porządek zaprowadzony przez Danutę Kulę w materiałach pozostawionych przez poetę. Całość została podzielona na dwadzieścia folderów (teczek), którym przypisano zdigitalizowane dokumenty. Każdy z nich ma swoje oznaczenie cyfrowe, na które składa się numer teczki wyrażony cyfrą rzymską i pozycja zajmowana w teczce wyrażona cyfrą arabską. Dokumenty w zdigitalizowanej formie są możliwe do pobrania w plikach pdf.  Teksty  powiązane ze sobą, ale znajdujące się w różnych teczkach, zostały opatrzone systemem odniesień (lista tzw. dokumentów powiązanych wyświetla się bezpośrednio pod wybranym utworem). Poruszanie się po DAP ułatwia system tagów: są to nazwiska osób, do których odnosi się więcej  niż jeden dokument; tytuły wierszy, które kilka razy pojawiły się w archiwum; gałęzie różnych działów sztuki i literatury (np. malarstwo, architektura); zagadnienia istotne w twórczości Przybosia (np. metafora, autotematyzm).

Archiwum po raz pierwszy zostało skatalogowane podczas digitalizacji - w powstałym wówczas katalogu wprowadzono numerację ciągłą, każdej kartce nadając odrębny numer. Podczas opracowywania archiwum w porozumieniu z rodziną poety postanowiliśmy wykluczyć z niego niektóre dokumenty pozbawione bezpośredniego związku z twórczością Przybosia (m. in. zachowane w całości numery gazet, w których brak artykułów powiązanych z osobą poety) oraz zmieniliśmy sposób numeracji (numeracja ciągła prowadzona jest odrębnie w obrębie każdej teczki; wyodrębnionym całościom - maszynopisom liczącym kilkanaście stronic, wielostronicowym listom, maszynopisom szkiców ujętych w okładkę sporządzoną ze złożonej kartki - nadawaliśmy jeden numer, traktując każdy z tych dokumentów jako jeden tekst stanowiący integralną całość). Ostateczna forma katalogu jest bardziej przejrzysta i pozwala lepiej poruszać się po DAP. W publikacji cząstkowych rezultatów badań - zwłaszcza w początkowym etapie realizacji projektu - niejednokrotnie odwoływaliśmy się do oznaczeń z pierwszego, roboczego katalogu. Dlatego w ostatecznej wersji niekiedy w nawiasie podajemy numer z wersji pierwotnej, jeśli wcześniej pojawił się on w publikacjach lub materiałach konferencyjnych.

Redaktorki serwisu Domowe Archiwum Juliana Przybosia dołożyły wszelkich starań, aby skontaktować się z właścicielami praw autorskich dotyczących treści publikowanych w witrynie i pozyskać ich zgodę na opublikowanie zamieszczonych tutaj utworów (m. in. korespondencji oraz przekładów poezji Juliana Przybosia). Nie udało nam się jednak dotrzeć do wszystkich spadkobierców praw autorskich przekładów wierszy Przybosia. Ze względu na to, że prezentowany materiał ma charakter dydaktyczno-badawczy, zdecydowałyśmy się zamieścić na stronie zarówno teksty odnalezione w domowym archiwum poety, jak i fragmenty publikowanych wcześniej utworów, stanowiących kontekst do archiwalnych dokumentów. Jeśli ktoś uważałby, że jego prawa autorskie zostały przez nas naruszone, bardzo prosimy o kontakt.

Poniżej można pobrać Katalog w pilku pdf.

 

DOKUMENTY
1) Katalog Domowego Archiwum Juliana Przybosia (DAP)

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem